Bloedmaan

De astrologische uitleg van de zeldzame BloedMaan

Een periode van emotionele beroering. zowel in de wereld om ons heen als onze innerlijke wereld. De Maansverduistering valt op 5 graden Ram. Dus als je iets in die graad hebt staan bijvoorbeeld je zon, maan, of ascendant dan raakt het jou intens!

Een paar kenmerken van de Maan

Met haar stralende licht staat ze tussen ons en de uitgestrektheid van het heelal. Ondanks dat ze zelf geen licht uitstraalt, is ze een toost in de nacht door de weerspiegeling van het door haar ontvangen zonlicht.

Ze is het symbool van de ziel. In vroeger tijden was de maan ook de plaats waar de zielen na de dood heengingen: de zon is de scheppende impuls, de maan is de vormgeefster, het geschapene wordt belichaamd en bezield, zodat het tot leven komt. Maar ook in deze tijd word de maan uitgelegd als een plek waar we incarneren. Het word dus geassocieerd met het spirituele en ongrijpbare. Geen wonder, als je bedenkt wat onze relatie is met de Maan:

  • De Maan is een satelliet van de aarde en is zelfs ooit uit haar ontstaan.
  • Ze is heerseres over verborgen processen in de natuur, over holle ruimten in de aarde en over vloeistoffen. In het vrouwelijke lichaam over maan(d)stonden, over de sapstromen van bomen en planten en het getij van zeeën en oceanen.
  • Springvloed ontstaat door de aantrekkingskracht van de Maan.

De invloed van Zon en Maan zijn enorm in ons zelf maar ook op de aarde. En dat geldt ook voor de andere planeten.

In veel culturen hebben de Wassende, De Volle en de afnemende Maan verschillende namen. De Volle Maan is de vruchtbare vrouw, omvangrijk, met kind. De afnemende Maan is de oude vrouw, de heks of de wijze vrouw. De plaatsing van de Zon in de horoscoop geeft een indicatie van onze ware aard, terwijl de positie van de Maan op het moment van de geboorte, een indicatie geeft van onze emoties en reacties.

De hele maanomloopcyclus:

Nieuwe Maan :

Dit type mens is impulsief, subjectief en emotioneel in hun reacties op het leven.

Soms in de kindertijd tenger en broos, maar naarmate ze opgroeien aan kracht winnend.

Groeiende (Wassende ) Maan:

Impuls tot actie het oude op de proef stellen –uitdagen.

Nieuwe relatiemanieren cultiveren.

Eerste kwartier:

Gevangen zitten tussen verleden en toekomst.

Soms een teken van innerlijk emotioneel conflict.

Het vermogen hebben om jezelf van binnenuit op de proef te stellen.

Jezelf bestuderen en ter discussie stellen.

Bolle Maan:

Veel aandacht besteden aan persoonlijke ontplooiing en persoonlijke groei.

In waarde en in zin willen bijdragen aan het leven, aan de “wereld”

Volle Maan:

De Nieuwe Maan laat het zaadje vallen en de Volle Maan openbaart wat er uit het zaadje moest komen.

De objectieve waarheid over de wereld willen weten, dus de waarheid zoals die los van jezelf bestaat.

Buiten je eigen visie kunnen stappen om te kunnen zien wat anderen zien.

Verbreidende Maan:

Demonstreren en uitdragen wat je hebt geleerd.

Het verbreiden van de ideeën. (Albert Einstein is in dit deel van de cyclus geboren. Zijn ideeën waren totaal nieuw.)

Laatste Kwartier:

Ideologische overtuigingen moeten vorm krijgen in definitieve denkrichtingen.

Mensen die tijdens deze fase zijn geboren drukken bepaalde kwesties met kracht door, zowel in persoonlijke als in maatschappelijke relaties.

Zaaiende Maan:

Mensen die in deze fase zijn geboren zijn profetisch. Ze voelen zich eindproduct van een verleden, en toch staan zij met hun gezicht naar de toekomst gewend.

Ze hebben een gevoel van lotsbestemming.

Bronnen:

Darby Costello. De astrologische Maan. ISBN 9076277419

De astrologische maan

 

[icon type=”glyphicon glyphicon-thumbs-up”] Mooie foto van photophilde. https://www.flickr.com/photos/photophilde/

[icon type=”glyphicon glyphicon-user”] Heb je een vraag over de Astrologische Maan? En wil je weten of jouw horoscoop in die van de bloedmaan valt? Laat je vraag achter in de reacties beneden.