kreeft

Horoscoop: Kreeft

Als je geboren bent tussen 22 juni en 22 /23 juli dan ben je een Kreeft
Dat wil zeggen dat jouw zon dan in het teken Kreeft staat.
Je maan ascendant Mercurius etc. kunnen dus in een heel ander teken staan,
en dat maakt verschil.

Het element water hoort bij het teken Kreeft. Water staat voor gevoel, meeleven, zelfs meebeleven.
Dat maakt het voor veel Kreeften moeilijk om afstand te nemen van datgene wat bij een ander hoort.
Proberen objectief te zijn is soms lastig.
Kreeftmensen hebben grote behoefte aan emotionele steun.
Zij vinden het belangrijk zeker te weten dat er voor hen gezorgd wordt en dat wat er ook mocht gebeuren, zij toch altijd naar een beschermde plek kunnen terugkeren.
Het symbool van de Kreeft is een waterdier met een hard pantser, gewapend met tangen en poten.
Hij loopt bij gevaar schuin achterwaarts naar de veiligheid.
In dat harde pantser kan hij zich terug trekken uit de boze buitenwereld.
Vandaar dat sommige Kreeften in hun schulp kruipen en NIET thuis geven.
Een onzekere Kreeft kan zelfzuchtig zijn. Dat gaat eigenlijk tegen zijn natuur in want een Kreeft die liefde en aandacht krijgt is de generositeit zelve.
Veel Kreeften hebben moederlijke en koesterende eigenschappen en zijn bijzonder gehecht aan de familie.

Kreeften zijn gehecht aan het oude vertrouwde, veranderingen vinden zij maar moeilijk.
De Kreeft wordt ook wel de bewaarder van het verleden genoemd.
Hij bewaart en herinnert zich de familietradities. Alles wat met de familie te maken heeft is belangrijk en het liefst wordt alles uit het verleden bewaard.
Veel Kreeften hebben een stille plek waar ze hun schatten uit het verleden koesteren.

De maan hoort bij het teken Kreeft, de wisselende standen van de maan geven dan ook de wisselende stemmingen van Kreeftmensen aan:
de dalen zijn diep en de pieken zijn hoog.

Twee citaten : André Barbault (een Franse astroloog) :

‘De Kreeft is zelden een gelukkig mensentype. Ze bespiegelen en zwerven. Als ze weinig problemen hebben maken ze zich druk over hun gezondheid. Ze kunnen geen besluit nemen, laten het op een verkeerd moment aan anderen over en zijn slachtoffers van hun stemmingen’.

Nou behoorlijk negatief dus, maar veel positiever is onze eigen Mellie Uyldert:

’Het wezen van Kreeft is: het hoeden van de onmetelijke schatkamer van het verleden. Deze omvat zowel het bewuste geheugen als het onbewuste: die enorme afgesloten kelder waarin de erfenis van het voorgeslacht wordt bewaard en van waaruit die door werkt in het heden’.

Eigenlijk zegt Kreeft tegen de ander: ‘Kom maar, je mag er zijn, ik zal voor je zorgen, ik zal je koesteren’.